Kệ siêu thị tôn kín

Kệ siêu thị tôn kín

Kệ siêu thị tôn kín

Kệ siêu thị tôn kín

Kệ siêu thị tôn kín
Kệ siêu thị tôn kín
Kệ siêu thị tôn kín

Đầu kệ tôn kín D9012

Giá: Liên hệ
Đầu kệ tôn kín D9012

D900 x R510 x C1170 x 3 Mặt

Mặt đáy : D900 x R450 x 1mặt

Mặt tầng :D900 x R300 x 2 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Trình trạng : Còn Hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Đầu kệ tôn kín D9015

Giá: Liên hệ
Đầu kệ tôn kín D9015

D900 x R510 x C1530 x 4 Mặt

Mặt đáy :D 900 x R450 x 1 mặt

Mặt tầng : D900 x R300 x 3 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Đầu kệ tôn kín D9018

Giá: Liên hệ
Đầu kệ tôn kín D9018

D900 x R510 x C1890 x 5 Mặt

Mặt đáy : D900 x R450 x 1 mặt

Mặt tầng : D900 x R300 x 4 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đơn tôn kín D9012

Giá: Liên hệ
Kệ đơn tôn kín D9012

D900 x R510 x C1170 x 3 Mặt

Mặt đáy : D900 x R450 x 1mặt

Mặt tầng :D900 x R300 x 2 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đơn tôn kín D9015

Giá: Liên hệ
Kệ đơn tôn kín D9015

D900 x R510 x C1530 x 4 Mặt

Mặt đáy :D 900 x R450 x 1 mặt

Mặt tầng : D900 x R300 x 3 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đơn tôn kín D9018

Giá: Liên hệ
Kệ đơn tôn kín D9018

D900 x R510 x C1890 x 5 Mặt

Mặt đáy : D900 x R450 x 1 mặt

Mặt tầng : D900 x R300 x 4 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đơn tôn kín D1212

Giá: Liên hệ
Kệ đơn tôn kín D1212

D1200 x R510 x C1170 x 3 Mặt

Mặt đáy :  D1200 x R450 x 1 mặt

Mặt tầng : D1200 x R300 x 2 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đơn tôn kín D1215

Giá: Liên hệ
Kệ đơn tôn kín D1215

D1200 x R510 x C1530 x 4 Mặt

Mặt đáy :  D1200 x R450 x 1 mặt

Mặt tầng : D1200 x R300 x 3 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đơn tôn kín D1218

Giá: Liên hệ
Kệ đơn tôn kín D1218

D1200 x R510 x C1800 x 5 Mặt

Mặt đáy :  D1200 x R450 x 1 mặt

Mặt tầng : D1200 x R300 x 4 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đôi tôn kín D9012

Giá: Liên hệ
Kệ đôi tôn kín D9012

D900 x R900 x C1170 x 6 Mặt

Mặt đáy :D 900 x R450 x 2 mặt

Mặt tầng : D900 x R300 x 4 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đôi tôn kín D9015

Giá: Liên hệ
Kệ đôi tôn kín D9015

D900 x R900 x C1530 x 8 Mặt

Mặt đáy :D900 x R450 x 2 mặt

Mặt tầng : D900 x R300 x 6 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đôi tôn kín D9018

Giá: Liên hệ
Kệ đôi tôn kín D9018

D900 x R900 x C1890 x 10 Mặt

Mặt đáy : D900 x R450 x 2 mặt

Mặt tầng : D900 x R300 x 8 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đôi tôn kín D1212

Giá: Liên hệ
Kệ đôi tôn kín D1212

D1200 x R900 x C1170 x 6 Mặt

Mặt đáy : D1200 x R450 x 1 mặt

Mặt tầng : D1200 x R300 x 4 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đôi tôn kín D1215

Giá: Liên hệ
Kệ đôi tôn kín D1215

D1200 x R900 x C1530 x 8 Mặt

Mặt đáy : D1200 x R450 x 2 mặt

Mặt tầng : D1200 x R300 x 6 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm

Kệ đôi tôn kín D1218

Giá: Liên hệ
Kệ đôi tôn kín D1218

D1200 x R900 x C1890 x 10 Mặt

Mặt đáy : D1200 x R450 x 2 mặt

Mặt tầng : D1200 x R300 x 8 mặt

Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

Tình trạng : Còn hàng

Xuất xứ : Việt Nam

Xem thêm
Hotline hỗ trợ trực tuyến 0973.27.3579 0938.11.72.78
  • Chào bạn!

  • Bạn cần Shop tự vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không bạn ha?

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top