Kệ siêu thị Thuận Tiến

Kệ siêu thị Thuận Tiến

Kệ siêu thị Thuận Tiến

Kệ siêu thị Thuận Tiến

Kệ siêu thị Thuận Tiến
Kệ siêu thị Thuận Tiến
Sản phẩm bán chạy
 • Đầu kệ tôn kín D9015

  Đầu kệ tôn kín D9015

  Giá: Liên hệ
  Đầu kệ tôn kín D9015

  D900 x R510 x C1530 x 4 Mặt

  Mặt đáy :D 900 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 3 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đơn tôn kín D9018

  Kệ đơn tôn kín D9018

  Giá: Liên hệ
  Kệ đơn tôn kín D9018

  D900 x R510 x C1890 x 5 Mặt

  Mặt đáy : D900 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 4 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đơn tôn kín D1218

  Kệ đơn tôn kín D1218

  Giá: Liên hệ
  Kệ đơn tôn kín D1218

  D1200 x R510 x C1800 x 5 Mặt

  Mặt đáy :  D1200 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 4 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đôi tôn kín D9015

  Kệ đôi tôn kín D9015

  Giá: Liên hệ
  Kệ đôi tôn kín D9015

  D900 x R900 x C1530 x 8 Mặt

  Mặt đáy :D900 x R450 x 2 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 6 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đôi tôn kín D1215

  Kệ đôi tôn kín D1215

  Giá: Liên hệ
  Kệ đôi tôn kín D1215

  D1200 x R900 x C1530 x 8 Mặt

  Mặt đáy : D1200 x R450 x 2 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 6 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Đầu kệ tôn lỗ D9015

  Đầu kệ tôn lỗ D9015

  Giá: Liên hệ
  Đầu kệ tôn lỗ D9015

  D900 x R510 x C1530 x 4 Mặt

  Mặt đáy :D 900 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 3 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đơn tôn lỗ D9018

  Kệ đơn tôn lỗ D9018

  Giá: Liên hệ
  Kệ đơn tôn lỗ D9018

  D900 x R510 x C1890 x 5 Mặt

  Mặt đáy : D900 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 4 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đơn tôn lỗ D1218

  Kệ đơn tôn lỗ D1218

  Giá: Liên hệ
  Kệ đơn tôn lỗ D1218

  D1200 x R510 x C1890 x 5 Mặt

  Mặt đáy :  D1200 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 4 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đôi tôn lỗ D9015

  Kệ đôi tôn lỗ D9015

  Giá: Liên hệ
  Kệ đôi tôn lỗ D9015

  D900 x R900 x C1530 x 8 Mặt

  Mặt đáy :D900 x R450 x 2 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 6 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đôi tôn lỗ D1215

  Kệ đôi tôn lỗ D1215

  Giá: Liên hệ
  Kệ đôi tôn lỗ D1215

  D1200 x R900 x C1530 x 8 Mặt

  Mặt đáy : D1200 x R450 x 2 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 6 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Đầu kệ lưới mỏng D9015

  Đầu kệ lưới mỏng D9015

  Giá: Liên hệ
  Đầu kệ lưới mỏng D9015

  D900 x R510 x C1500 x 4 Mặt

  Mặt đáy :D 900 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 3 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đơn lưới siêu thị mỏng D9018

  Kệ đơn lưới siêu thị mỏng D9018

  Giá: Liên hệ
  Kệ đơn lưới siêu thị mỏng D9018

  D900 x R510 x C1800 x 5 Mặt

  Mặt đáy : D900 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 4 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đơn lưới siêu thị mỏng D1218

  Kệ đơn lưới siêu thị mỏng D1218

  Giá: Liên hệ
  Kệ đơn lưới siêu thị mỏng D1218

  D1200 x R510 x C1800 x 5 Mặt

  Mặt đáy :  D1200 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 4 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đôi lưới siêu thị mỏng D9015

  Kệ đôi lưới siêu thị mỏng D9015

  Giá: Liên hệ
  Kệ đôi lưới siêu thị mỏng D9015

  D900 x R900 x C1500 x 8 Mặt

  Mặt đáy :D900 x R450 x 2 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 6 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đôi lưới siêu thị mỏng D1215

  Kệ đôi lưới siêu thị mỏng D1215

  Giá: Liên hệ
  Kệ đôi lưới siêu thị mỏng D1215

  D1200 x R900 x C1500 x 8 Mặt

  Mặt đáy : D1200 x R450 x 2 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 6 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Đầu kệ lưới dày D9015

  Đầu kệ lưới dày D9015

  Giá: Liên hệ
  Đầu kệ lưới dày D9015

  D900 x R510 x C1500 x 4 Mặt

  Mặt đáy :D 900 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 3 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đơn lưới siêu thị dày D9018

  Kệ đơn lưới siêu thị dày D9018

  Giá: Liên hệ
  Kệ đơn lưới siêu thị dày D9018

  D900 x R510 x C1800 x 5 Mặt

  Mặt đáy : D900 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 4 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đơn lưới siêu thị dày D1218

  Kệ đơn lưới siêu thị dày D1218

  Giá: Liên hệ
  Kệ đơn lưới siêu thị dày D1218

  D1200 x R510 x C1800 x 5 Mặt

  Mặt đáy :  D1200 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 4 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đôi lưới siêu thị dày D9015

  Kệ đôi lưới siêu thị dày D9015

  Giá: Liên hệ
  Kệ đôi lưới siêu thị dày D9015

  D900 x R900 x C1500 x 8 Mặt

  Mặt đáy :D900 x R450 x 2 mặt

  Mặt tầng : D900 x R300 x 6 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ đôi lưới siêu thị dày D1215

  Kệ đôi lưới siêu thị dày D1215

  Giá: Liên hệ
  Kệ đôi lưới siêu thị dày D1215

  D1200 x R900 x C1500 x 8 Mặt

  Mặt đáy : D1200 x R450 x 2 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 6 mặt

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng : Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ rổ mỳ D1218

  Kệ rổ mỳ D1218

  Giá: Liên hệ
  Kệ rổ mỳ D1218

  D1200 x R510 x C1800 x 4 Mặt

  Mặt đáy :  D1200 x R450 x 1 mặt

  Mặt tầng : D1200 x R300 x 3 rổ

  Chất liệu : sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn

  Tình trạng: Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Kệ V đa năng TT

  Kệ V đa năng TT

  Giá: Liên hệ
  Kệ V đa năng TT

  Kích thước : theo yêu cầu khách hàng

  Chân trụ V4 x 6 x 2ly

  Mâm tole dày 8 dem

  Sơn màu xám theo tiêu chuẩn công nghiệp

  dung sai chi tiết kỹ thuật +- 5%

  Tình trạng: Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
 • Móc treo hàng TT1

  Móc treo hàng TT1

  Giá: Liên hệ
  Móc treo hàng TT1

  Móc treo hàng TT1

  Xem thêm
 • Kệ trung tải TT

  Kệ trung tải TT

  Giá: Liên hệ
  Kệ trung tải TT

  Kích thước : theo yêu cầu khách hàng

  Sơn màu xanh yamaha theo tiêu chuẩn công nghiệpdung sai chi tiết kỹ thuật +- 5%

  Tình trạng: Còn hàng

  Xuất xứ : Việt Nam

  Xem thêm
20/06/2018 Xe thang khổng lồ tại Việt Nam
Xe thang khổng lồ tại Việt Nam

2 chiếc xe thang với kích thước khổng lồ tại Thủ Đô Hà Nội có sức nặng 26 tấn trang bị các hệ thống hiện đại tiên tiến, camera, các hệ thống cảm biến sức gió..hai xe thang này có thể vươn lên độ cao 56m 18 tầng cao ốc, khu chung cư, đây là 2 chiếc xe thang khổng lồ này sẽ được bàn giao cho khu vực trung tâm THỦ Đô Hà Nội.

24/04/2018 Kệ Thép Đa Năng Với Tính Năng Lưu Trữ Mới
Kệ Thép Đa Năng Với Tính Năng Lưu Trữ Mới

Hệ thống kệ thép v đa năng là sản phẩm với công nghệ tiên tiến hiện đại 2014, được sử dụng rộng rãi trong nghành công nghiệp lưu trữ hàng hóa hiện đại ngày nay, được thiết kế từ chất liệu thép cao cấp, chống gỉ sét, có tải trọng lưu trữ hàng hóa lớn, độ bền cao, sử dụng lâu dài theo thời gian, đặt biệt hệ thống kệ thép đa năng có thể thiết kế hình dáng theo yêu cầu của khách hàng. Kệ thép đa năng được sơn tĩnh điện, chất liệu thép cao cấp, tạo nên một kho hàng lưu trữ hiện đại, với nhiều tính năng vượt trội, hệ thống kệ thép v đa năng là hệ thống kệ công nghiệp được người dùng tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng

24/04/2018 Kệ trưng bày lắp ráp để hàng hóa tải trọng nhẹ
Kệ trưng bày lắp ráp để hàng hóa tải trọng nhẹ

Ưu điểm của các dạng kệ trưng bày này là cấu tạo chất liệu bằng kim loại ngoại nhập chắc chắn, độ bền cao, chịu nhiệt, chịu tải trọng lớn, cấu tạo đơn giản,... Đặc biệt, dễ dàng tháo lắp, di dời.

24/04/2018 Giá kệ siêu thị chất lượng
Giá kệ siêu thị chất lượng

Công ty thiết bị siêu thị Thuận Tiến xin gửi quý khách hàng một số hình ảnh công ty triển khai sản phẩm giá kệ siêu thị trong năm vừa qua. Sản phẩm giá kệ siêu thị của Thuận Tiến được thiết kế với mẫu mã đa dạng theo đơn đặt hàng hoặc theo mẫu có sẵn. Sản phẩm giá kệ siêu thị của Thuận Tiến với khả năng chiu tải tốt, chịu được độ ẩm với màu sơn bắt mắt sẽ làm cửa hàng, gian hàng của quý khách đẹp hơn và tiết kiệm được nhiều diện tích hơn.

Hotline hỗ trợ trực tuyến 0973.27.3579 0938.11.72.78
 • Chào bạn!

 • Bạn cần Shop tự vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không bạn ha?

Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top